Vaksinasjoner & priser

Vi setter influensavaksine i sesongen som drop-in konsultasjoner til alle pasienter i risikogruppene. (se www.fhi.no/influensa)
Vaksinasjon koster kr 250,-.

All øvrig vaksinasjon krever legekonsultasjon.
For reisevaksiner, kontakt gjerne vaksinasjonskontoret for Follo, se www.vaksinasjonskontoret.no

Vedrørende prissetting ifbm konsultasjoner, henvisninger, forsending, overføring av journal og andre tjenester: Disse prisene er offentlig regulert og oppdateres 1. juli hvert år. Total oversikt over priser og takster finnes i Normaltariffen og er offentlig tilgjengelig på http://normaltariffen.legeforeningen.no/

Normaltariffen dekker bare kostnader for oppfølging og behandling av sykdom, skade eller lyte. Konsultasjoner som kun omhandler vaksinasjon og attester omfattes ikke av dette, og for slike timer gjelder fri prissetting. Pris vil normalt beregnes ut fra tidsbruk/antall påbegynte halvtimer, hvor man går ut fra salærtaksten (per 2018 kr 1020/time).