Hvem er vi?

Leger:
Jeanne Margrethe Gjerpen, spesialist i patologi, i spesialisering i allmennmedisin.
Kerstin Anine Johnsen Myhrvold, spesialist i allmennmedisin.
Carl Fredrik Kindle-Skau, lege i spesialisering, allmennmedisin
Jan Terje Rødnes, spesialist i allmennmedisin.
Mari Seim, lege i spesialisering, allmennmedisin
Jane Marie Slåtsveen, lege i spesialisering, allmennmedisin.
Karen Sofie Christophersen, lege i spesialisering, allmennmedisin

Helsesekretærer/medarbeidere
Unn Iren Borge
Lise Lotte Holm
Mirjeta Halimi
Jofrid Mørch Rogstad

.