Ferie & stengt

Det er leger tilstede alle virkedager i ferie og rundt høytider.

Ifbm avvikling av ferie og kurs blant fastlegene, er det kollegial fraværsdekning. Du får da time hos en annen lege ved kontoret.

MERK: Man kan kun bestille eportal-timer hos sin fastlege. Trenger du time i vedkommendes feriefravær, ta kontakt med oss på telefon. Ved mer langvarig fravær/permisjoner vil fastlegen ha en egen vikar, og det vil være mulig å bestille eportal-timer hos denne vikaren.